Maarifləndirici Kitablar

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial adaptasiyası

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial adaptasiyası
Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial adaptasiyası”adlı respublika elmi konfransının materialları. Kitab 2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun elmi konfransında nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın mövzusu “Erkən uşaq autizmi zamanı korreksion –pedoqoji yardımın təşkili və psixoloji-pedoqoji diaqnostikası məsələləri”dir. Kitab ümumilikdə 436 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Erkən uşaq autizmi zamanı korreksion –pedoqoji yardımın təşkili və psixoloji-pedoqoji diaqnostikası məsələləri” mövzusu səhifə 94-100 aralığını əhatə edir.
 

Loqopediyanın aktual problemləri 2

Image
Kitab 2014-cü ildə Rusiyanın Saratov vilayətinin N.Q.Çernişevski adına Saratov dövlət universitetinin elmi konfransında nəşr olunmuşdur.Kitabda Esmira Kazımovanın mövzusu “Autizm və nitq sindromu”dur. Ümumilikdə kitab 182 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Autizm və nitq sindromu” mövzusu səhifə 57-64 aralığını əhatə edir.

Dil ve konuşma bozuklukları

Image
Kitab 2015-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində nəşr olunmuşdur. Ümumilikdə kitab 128 səhifədən ibarətdir.

Loqopediyanın aktual problemləri 3

Loqopediyanın aktual problemləri 3
Kitab 2015-ci ildə Rusiyanın Saratov vilayətinin N.Q.Çernişevski adına Saratov dövlət universitetinin elmi konfransında nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın mövzusu “Azərbaycanda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar və onların mərkəzlərdə inkişaf xüsusiyyətləri”dir. Ümumilikdə kitab 197 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Azərbaycanda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar və onların mərkəzlərdə inkişaf xüsusiyyətləri” mövzusu səhifə 187-193 aralığını əhatə edir.

İnternational scientific review

İnternational scientific review
Kitab 7-8 mart 2016-cı ildə New York şəhərində nəşr olunmuşdur.Kitabda Esmira Kazımovanın yazdığı mövzu “Loqopediya Azərbaycanda”dır. Ümumilikdə kitab 264 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Loqopediya Azərbaycanda” mövzusu səhifə 202-207 aralığını əhatə edir.

Xüsusi təhsil

Xüsusi təhsil
Kitab 21-22 aprel 2016-cı ildə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinin A.C. Puşkin adına Leninqrad dövlət universitetinin elmi konfransında nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın mövzusu “Afaziyada kiçik mator inkişafın faydaları”dır. Ümumilikdə kitab 271 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Afaziyada kiçik mator inkişafın faydaları” mövzusu səhifə 184-187 aralığını əhatə edir.

l Beynəlxalq elmi-praktik konfransının material toplusu “İnkişaf və korreksiya”.

I beynəlxalq elmi-praktiki konfransının material toplusu
Kitab 6-7may 2016-ci ildə Qazaxıstanın Almatı şəhərində nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın yazdığı mövzu “Autizm sindromlu uşaqlarda nitq müayinəsi”dir. Ümumilikdə kitab 272 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Autizm sindromlu uşaqlarda nitq müayinəsi” mövzusu səhifə 229-233 aralığını əhatə edir.
 

Xüsusi təhsil

Xüsusi təhsil
Kitab Puşkin adına Leninqrad Dövlət universitetinin 12-ci beynəlxalq elmi konfransında nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın mövzusu "Afaziya zamanı kiçik matorikanın inkişafının üstünlüyü"dür. Ümumilikdə kitab 269 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı "Afaziya zamanı kiçik matorikanın inkişafının üstünlüyü" mövzusu səhifə 184-188 aralığını əhatə edir.

Humanitar korpus 7

Humanitar korpus 7
Kitab 2016-cı ildə M.P. Draqomanova adına Ukraynanın milli pedaqoji universitetinin elmi konfransında nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın mövzusu “Azərbaycanda xüsusi təhsilə baxış”dır. Ümumilikdə kitab 211 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı mövzu “Azərbaycanda xüsusi təhsilə baxış” mövzusu səhifə 141-144 aralığını əhatə edir.

Korreksiyaedici pedaqogika və xüsusi psixologiyanın aktual problemləri 3

Image
Kitab 2016-cı ildə Rusiyanın Moskva şəhərində Moskva Psixoloji və Sosial universitetinin elmi konfransında nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın mövzusu “Azərbaycanda aytik spektr pozğunluğu olan uşaqlara yardım”dır. Ümumilikdə kitab 391 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Azərbaycanda aytik spektr pozğunluğu olan uşaqlara yardım” mövzusu səhifə 137-141 aralığını əhatə edir.
 

Humanitar korpus 6

Humanitar korpus 6
Kitab 2016-cı ildə M.P. Draqomanova adına Ukraynanın milli pedaqoji universitetinin elmi konfransında nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın mövzusu “Kokulyar implant uşaqlarla loqopedik işin təşkili”dir. Ümumilikdə kitab 386 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Kokulyar implant uşaqlarla loqopedik işin təşkili” mövzusu səhifə 128-132 aralığını əhatə edir.

 

Xüsusi pedaqogika və psixologiya aləmi

Xüsusi pedaqogika və psixologiya aləmi
Kitab 2016-cı ildə Rusiyanın Moskva şəhərində nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın yazdığı mövzu “Uşaq yaşlarında bilinqvizmin nitq inkişafına təsiri”dir. Ümumilikdə kitab 404 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Uşaq yaşlarında bilinqvizmin nitq inkişafına təsiri” mövzusu səhifə 163-169 aralığını əhatə edir.

Xüsusi psixologiya və korreksiyalı pedaqogika üzrə olan metodik müavinətlərin və korreksion məşğələlərin ən yüksək işləmələri

Xüsusi psixologiya və korreksiyalı pedaqogika üzrə olan metodik müavinətlərin və korreksion məşğələlərin ən yüksək işləmələri
Kitab 2016-cı ildə Tatarıstanın Kazan şəhərində Kazan Federasiya universitetinin elmi konfransında nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın yazdığı mövzu “3-4 yaşlı danışa bilməyən uşaqlarla loqopedik iş”dir. Ümumilikdə kitab 113 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “3-4 yaşlı nitqi olmayan uşaqlarla loqopedik iş” mövzusu səhifə 10-u əhatə edir.

 

Loqoped 3

Loqoped 3
Kitab 2017-ci ildə Rusiyanın Moskva şəhərində nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın yazdığı mövzu “Autizm uşaqlarla loqopedik məşğələlərdə artikulyar çalışmalar”dır. Ümumilikdə kitab 128 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Autizm uşaqlarla loqopedik məşğələlərdə artikulyar çalışmalar” mövzusu səhifə 46-49 aralığını əhatə edir.
 

Pedaqoji inkişaf 4

Pedaqoji inkişaf 4
Kitab 2017-ci ildə Rusiya Federasiyasında nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın yazdığı mövzu “Məktəb yaşlarında optik disqrafiyanın aradan götürülməsi”dir. Ümumilikdə kitab 290 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Məktəb yaşlarında optik disqrafiyanın aradan götürülməsi” mövzusu səhifə 140-145 aralığını əhatə edir.

 

Xüsusi psixologiya və pedaqogika dünyası 8

Xüsusi psixologiya və pedaqogika dünyası 8
Kitab 2017-ci ildə Rusiyanın Moskva şəhərində nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın yazdığı mövzu “İbtidai siniflərdə aqramatik disqrafiyanın korreksiyası”dır. Ümumilikdə kitab 117 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “İbtidai siniflərdə aqramatik disqrafiyanın korreksiyası” mövzusu səhifə 51-54 aralığını əhatə edir.

 

Nitqin ontogenez və dizontogenezdən olan problemləri

Nitqin ontogenez və dizontogenezdən olan problemləri
Kitab 29 sentyabr 2017-ci ildə Rusiyanın Saratov vilayətinin N.Q.Çernişevski adına Saratov dövlət universitetinin elmi konfransında nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın yazdığı mövzu “Türkiyə Respublikasında xüsusi təhsil haqqında”dır. Ümumilikdə kitab 354 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Türkiyə Respublikasında xüsusi təhsil haqqında” mövzusu səhifə 64-67 aralığını əhatə edir.

ll Beynəlxalq elmi-praktik konfransının material toplusu “İnkişaf və korreksiya”

II beynəlxalq elmi-praktiki konfransının material toplusu
Kitab 6-7may 2017-ci ildə Qazaxıstanın Almatı şəhərində nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın yazdığı mövzu “İbtidai siniflərdə aqramatik disqrafiyanın korreksiyası”dır. Ümumilikdə kitab 132 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “İbtidai siniflərdə aqramatik disqrafiyanın korreksiyası” mövzusu səhifə 61-65 aralığını əhatə edir.
 

Rusiyada və xaricdə təhsil və elm

Rusiyada və xaricdə təhsil və elm
Rusiyada və xaricdə təhsil və elm. 4-cü jurnal 2018-ci ildə Rusiya Federasiyasında nəşr olunmuşdur. Jurnalın elektron versiyası da yayımlanır (www.gyrnal.ru). Jurnalda Esmira Kazımovanın mövzusu “Autizm sindromlu uşaqlarda loqopedik masaj (şəxsi praktika)”dır. Ümumilikdə jurnal 88 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Autizm sindromlu uşaqlarda loqopedik masaj (şəxsi praktika)” mövzusu səhifə 48-54 aralığını əhatə edir. Esmira Kazımovanın jurnalda bəhs edilən mövzusu seçildiyi üçün mövzu ilə bağlı sertifikat da verilmişdir.
 

İctimai anlayış təkmilləşməsi şəraitində olan təhsil məzmununun yenilənməsi

İctimai anlayış təkmilləşməsi şəraitində olan təhsil məzmununun yenilənməsi
Kitab 2018-ci ildə Qazaxıstanın Karaqanda şəhərinin akademik E.A. Buketov adına Karaqanda universitetinin elmi konfransında nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın yazdığı mövzu “Erkən yaşda üst dodaq yarığı problemi zamanı əməliyyatdan sonra korreksion loqopedik iş”dir. Ümumilikdə kitab 569 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Erkən yaşda üst dodaq yarığı problemi zamanı əməliyyatdan sonra korreksion loqopedik iş” mövzusu səhifə 499-502 aralığını əhatə edir.

21-ci əsrdə disleksiya

2ci əsrdə disleksiya
Kitab 10 sentyabr 2020-ci ildə Rusiyanın Moskva şəhərinin Rus dili dövlət institutunun elmi konfransında nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın yazdığı mövzu “Disleksiya Azərbaycanda”dır. Ümumilikdə kitab 167 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Disleksiya Azərbaycanda” mövzusu səhifə 77-81 aralığını əhatə edir.

 

Böyük və uşaqların ümumi, xüsusi və inkluziv təhsilinin psixoloji və pedaqoji müşayiəti

Böyük və uşaqların ümumi, xüsusi və inkluziv təhsilinin psixoloji və pedaqoji müşayiəti
Kitab 2022-ci ildə Rusiyanın Tula şəhərində L.N.Tolstoy adına Tulskiy Dövlət Pedaqoji universiteinin elmi konfransında nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın yazdığı mövzu “Azərbaycan nümunəsi üzrə afaziya zamanı loqopedik iş (şəxsi təcrübə)”dir. Ümumilikdə kitab 303 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı “Azərbaycan nümunəsi üzrə afaziya zamanı loqopedik iş (şəxsi təcrübə)” səhifə 180-183 aralığını əhatə edir.
 

Biznes jurnalı. (Türkiyə)

Biznes jurnalı
Yazı 24 avqust 2022-ci ildə türk dilində nəşr olunmuşdur. Yazıda Esmira Kazımovanın yazdığı mövzu “Çiğneme konuşmaya etki eder mi?”dir. Mövzu səhifə 28-29 aralığını əhatə edir.
 

Autizm qəzeti

Image

Qəzet 2011-ci ildə nəşr olunmuşdur. Qəzetdə Azərbaycanda və dünyada autizm spektr pozuntusu ilə bağlı son məlumatlar və yeniliklər dərc olunur.

Autizm əl kitabçası

Image

MÖVZULAR:

  1. Ön söz -3
  2. “AUTIZM-Defektoloji və Psixoloji Yardım Mərkəzi İctimai Birliyi haqqında -4
  3. Autizm nədir? – 12
  4. Autizm sindromunun yaranma səbəbi - 16
  5. Autizm sindromlu uşağı necə tanımalı? – 17
  6. Autizm və cəmiyyət -19
  7. Autizm sindromlu uşaqlarla işləyərkən təlimə mane olan amillər - 21

Bu kitab 2016-cı ildə Bakı şəhərində nəşr olunmuşdur. Kitab 15 səhifədən ibarətdir.

Daun sindromu və nitq kitabı

Image

Kitabın elmin redaktoru Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Südabə Hüseynovadır. Kitab 205 səhifədən ibarətdir. Kitabda 4 fəsil qeyd olunub. Həmçinin bu kitaba ədəbiyyat və terminoloji lüğət daxildir. Daun sindromu və nitq kitabının ilk versiyası 2008-ci ildə nəşr olunub, təkrar versiya istəkləri nəzərə alaraq 2022-ci ildə nəşr olunub.

Rusiya Lipetsk vilayəti İnkişaf və Təhsil Universiteti Xususi təhsillə bağlı elmi-konfrans

Rusiya Lipetsk vilayəti İnkişaf və Təhsil Universiteti Xususi təhsillə bağlı elmi-konfrans
Kitabda Esmira Kazımovanın mövzusu "Autizm sindromlu uşaqlarda lüğət ehtiyyatının artırılması metodları"dır. Ümumilikdə kitab 377 səhifədən ibarətdir. Esmira Kazımovanın yazdığı "Autizm sindromlu uşaqlarda lüğət ehtiyyatının artırılması metodları" mövzusu səhifə 114-121 aralığını əhatə edir.

Elmi forum. Pedaqogika və psixologiya

Elmi forum. Pedaqogika və psixologiya

Kitab 2019-cu ildə Rusiyanın Moskva şəhərində nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın mövzusu "Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq və böyüklərin sosiallaşması təcrübəsi"dir. Eyni zamanda  kitabın elektron versiyası da yayımlanır (nauchforum.ru)..

 

Təhsil mühiti şəxsiyyətin ümumi və professional mədəniyyətinin formalaşması amili kimi

Təhsil mühiti şəxsiyyətin ümumi  və professional mədəniyyətinin formalaşması amili kimi
Kitab 29 aprel 2016-cı ildə Brest şəhərinin A.S. Puşkin adına Brest dövlət universitetinin elmi konfransında nəşr olunmuşdur. Kitabda Esmira Kazımovanın mövzusu "Azərbaycanda təhsilin xüsusi sistemi"dir.
 

Daunsayd Up jurnalı

Daunsyadup jurnalı

Esmira Kazimovanin Rusiya Federasiyasının Daunsayd Up jurnalında yazısı 2020 ci ildə dərc olunub. Qeyd edək ki, bu yazının sonunda Daunsayd Up birliyinin mütəxəssislərinin müsbət rəyləridə qeyd edilib. Mövzu 0-1 yaş arası Daun sindromlu uşaqlarda loqopedik işin təşkili.

"İnkluziv Təhsil Məkanının Qurulmasının Prinsip və Şərtləri" adı altında Beynəlxalq Elmi Praktik məcmualar toplusu

,,İnkluziv Təhsil Məkanının Qurulmasının Prinsip və Şərtləri,, adı altında Beynəlxalq Elmi Praktik məcmualar toplusu
Qazaxıstanda TOP-5 daxil olan Ə.Margulan adına Pavlodar Pedaqoji Universitetinin 21.12.22 tarixində 60 illiyinə həsr olunmuş Elmi Konferensiya keçirildi. Bununla əlaqədar "İnkluziv Təhsil Məkanının Qurulmasının Prinsip və Şərtləri" adı altında Beynəlxalq Elmi Praktik məcmualar toplusu çap olundu. Bu topluda Nitq İnkişafi Mərkezinin loqoped defektoloqu Esmira Kazımovanin "ASP olan uşaqlarda lüğət ehtiyatının artırılması" mövzusu yer almışdı. Kitab konfrans sonrası 21 dekabr 2022-ci ildə çap olunmuşdur.

Ünvanımız

Bakı, İlqar Zülfüqarov küç. 16A ("Həzi Aslanov" metrosunun yanı)
 
Yoxlanış və dərslər üçün: (055) 903 38 16
Mərkəzdə təcrübə və seminarlar üçün: (070) 203 38 16

Xəritə

Sosial şəbəkələr